hiladybossadmin

ابراز وجود و مهارت جرات ورزی (صراحت و قاطعیت)

ابراز وجود و مهارت جرات ورزی (صراحت و قاطعیت) (از وبسایت متمم) آیا تا به حال پیش آمده که یک نفر، در صف صندوق فروشگاه، بدون نوبت بیاید و جلوی شما بایستد و شما هم سکوت کنید و چیزی به او نگویید؟ آیا پیش آمده که به چنین فردی به تندی تذکر دهید و تذکر …

ابراز وجود و مهارت جرات ورزی (صراحت و قاطعیت) Read More »

چگونه مشتریانم سر قیمت با من چانه نزنند؟

چگونه مشتریانم سر قیمت با من چانه نزنند؟ چانه زدن در مذاکره فروش، چه فروش به صورت حضوری باشد چه به صورت تلفنی و یا در فضای مجازی، اتفاق می افتد. البته اگر ما بدانیم مذاکره را چطور کنترل کنیم خیلی سریع از این مرحله عبور میکنیم. حتی اگر بتوانیم در دراز مدت اعتبار زیادی …

چگونه مشتریانم سر قیمت با من چانه نزنند؟ Read More »