وقتی بی جراتی چیره میشود

شب چه ساعتی باید خانه باشی؟

برادرت هم مثل تو باید نه شب خانه باشد؟ یا اگه دیر هم بیاید به کسی مربوط نیست؟ یکی از مسائلی که بین دختر ها زیاد دیده ام دخترایی هستند که بسیار رفت و آمدهاشون محدود است. و در مقابل پسرایی هستند که بسیار آزاد تر هستند. میتوانند درباره ساعت های رفت و آمدشان و ارتباطاتشان …

شب چه ساعتی باید خانه باشی؟ Read More »

همکار مرد کنار همکار زن!

چند روز پیش با کارمندان جدید شرکت جلسه گذاشتم. از آن جایی که بیش ترشان قرار بود به تیم من ملحق شوند، دلم میخواست که از نزدیک با آن ها آشنا بشوم. ببینم کجا کار کرده اند، چه تجربه هایی داشته اند و مهم تر از همه چرا به شرکت ما آمده اند. تمام کادر …

همکار مرد کنار همکار زن! Read More »

تاوان حرف نزدن!

روز اول که دیدمش محوش شدم. وقتی وارد شد انرژیش منو گرفت. راستش رو بخواین این دختر چیزی کم نداشت از زیبایی و خوش پوش بودن بگیر تا خانواده ی خوب و مرفه. تو یکی از بهترین جاهای تهران مینشستن. لباس‌های برند میپوشیدن. شاید هر چیزی که یک دختر ۲۲ ساله باید داشته باشه تا …

تاوان حرف نزدن! Read More »

این دخترها لال شدند و تقصیر خودشون هم نیست!

چندتا از دوستانت رو میشناسی که با وجود زیبایی و جذابیت بسیار زیاد روابط خوبی ندارند؟ همه شما حداقل یک دختر را میشناسید که از جذابیت چیزی کم ندارد. ولی در رابطه اش لنگ میزند و شما همیشه برای دیگران تعریف میکنین که باورت نمیشه این دوستم با این ظاهر و این توانایی ها زندگیش …

این دخترها لال شدند و تقصیر خودشون هم نیست! Read More »