ویژگی ها و موانع ارتباط موثر

 

ارتباط موثر فرایندی است برای تبادل ایده ها، افکار، دانش و اطلاعات به طوری که هدف یا قصدی که دارید به بهترین نحو ممکن تحقق یابد. به عبارت ساده، ارائه دیدگاه ها توسط فرستنده به روشی که برای گیرنده به بهترین وجه درک شود

به طور کلی میتوانیم بگوییم:

فرستنده شخصی است که فرایند ارتباط را با ارسال پیام آغاز می کند.

گیرنده کسی که پیام باید به او تحویل داده شود.

ویژگیها

فقط ارسال پیام کافی نیست ؛ باید هدف فرستنده را برآورده کنید. با در نظر گرفتن این نکته، اجازه دهید در مورد عناصری که ارتباط را تاثیر گذار می کند بحث کنیم.

پیام واضح :

پیامی که فرستنده می خواهد منتقل کند باید ساده، قابل فهم و منظم باشد تا معنادار باشد.

پیام صحیح :

اطلاعات ارسال شده نباید به هیچ وجه مبهم یا نادرست باشد. باید عاری از خطا و اشتباهات دستوری باشد.

ارتباطات کامل :

پیام پایه ای برای تصمیم گیری است. اگر اطلاعات ناقص باشد، ممکن است منجر به تصمیمات اشتباه شود.

پیام دقیق :

پیام ارسال شده باید کوتاه و مختصر باشد تا بتوان تفسیر درست را تسهیل کرد و گامهای مورد نظر را برداشت.

قابلیت اطمینان :

فرستنده باید از پیام خود مطمئن باشد که هرچه را که منتقل می کند از نظر دانش درست است. گیرنده هم باید به فرستنده اعتماد داشته باشد و بتواند به پیام ارسال شده اعتماد کند.

در نظر گرفتن گیرنده :

پیام و رسانه ارتباطی پیام باید با در نظر گرفتن نگرش، زبان، دانش، سطح تحصیلات و موقعیت گیرنده برنامه ریزی شود.

احترام :

پیام باید نشان دهنده ادب، فروتنی و احترام فرستنده نسبت به گیرنده باشد.

مهارت های برقراری ارتباط موثر

انتقال موثر پیام یک هنر و همچنین یک مهارت است که پس از تمرین و تجربه مستمر ایجاد می شود. مجموعه مهارتهای از پیش تعیین شده مورد نیاز برای یک فرآیند ارتباطی تأثیرگذار به شرح زیر است:

مشاهده

برای کسب اطلاعات بیشتر، فرد باید دارای مهارت های مشاهده باشد،بتواند همه چیز را ببیند و بر شرایط موجود تسلط داشته باشد.

وضوح و اختصار

پیام باید با کلمات ساده و روان اماده شود و واضح و دقیق باشد تا تأثیر مورد نظر را بر روی دریافت کننده بگذارد.

گوش دادن و درک

مهمترین مهارت در یک فرد این است که او باید یک شنونده خوب، هشیار و صبور باشد. او باید بتواند پیام را به خوبی درک و تفسیر کند.

هوش هیجانی

یک فرد باید از نظر احساسی آگاه باشد و توانایی تأثیرگذاری بر دیگران را از درون داشته باشد.

خودکارآمدی

او باید به خود و توانایی های خود ایمان داشته باشد تا به اهداف ارتباطی که میخواهد برسد.

اعتماد به نفس

به عنوان یکی از مهارتهای ارتباطی ضروری است. اعتماد به نفس پیام ارائه شده توسط شما را را قوی تر میکتد.

در اینجا میتوانید مقاله راه های چگونه با اعتماد به نفس باشیم را مطالعه کنید.

احترام

یکی از اصول اولیه ارتباط موثر رساندن پیام با احترام گذاشتن به ارزشها، اعتقادات، عقاید و ایده های گیرنده است.

ارتباط غیر شفاهی

برای ارتباط بهتر با گیرنده، فرستنده باید ارتباطات غیر کلامی خود را نیز افزایش دهد. که شامل حرکات، حالات چهره، تماس چشمی، و غیره است.

انتخاب رسانه مناسب

انتخاب رسانه مناسب برای ارتباط نیز یک مهارت است. انتخاب یک رسانه مناسب با توجه به موقعیت، اولویت پیام، دیدگاه گیرنده و …ضروری و مهم است.

ارائه بازخورد

ارتباط موثر همیشه یک فرایند دو طرفه است. شخص باید نظرات دیگران را نیز مطرح کرده و بازخورد نشان بدهد.

اهمیت ارتباط موثر در کسب و کار

حتماً می پرسید نقش ارتباط موثر در کسب و کار چیست؟ برای پاسخ به این سوال، اجازه دهید موارد زیر را در ارتباطات کاری موثر مطرح کنیم.

مدیریت کارکنان :

ارتباطات موثر نظم و انضباط و مدیریت کارآمد را تضمین می کند زیرا کارکنان توسط مدیران عالی شنیده می شوند و ارتباطات باز در سازمان وجود دارد.

تیم سازی :

افراد در سازمان به عنوان یک تیم برای دستیابی به اهداف مشترک کار می کنند، بنابراین ارتباط موثر روحیه کل تیم را افزایش می دهد.

رشد سازمان :

ارتباط موثر تصمیم گیری بهتر را تضمین می کند، روابط عمومی را بیشتر می کند و توانایی حل مسئله را افزایش می دهد. همه اینها منجر به رشد و توسعه شرکت خواهد شد.

ایجاد روابط قوی :

روابط متقابل اغلب همه چیز را ساده می کند. انگیزه مثبت کارکنان را برای عملکرد بهتر و حفظ روابط بلندمدت با دیگران در سازمان ایجاد می کنند.

اطمینان از شفافیت و توسعه اعتماد :

ارتباطات موثر به عنوان پایه ای برای ایجاد اعتماد در نظر گرفته می شود و اطمینان از به اشتراک گذاری اطلاعات کامل را تضمین می کند.

خلاقیت و نوآوری را تسهیل می کند :

محیطی را ایجاد می کند که در آن کارکنان آزادند با بررسی جنبه خلاقانه خود ایده های خود را به اشتراک بگذارند.

سوء تفاهم را کاهش می دهد :

ارتباط موثر با انتقال واضح و مناسب پیام، امکان ایجاد سردرگمی و سوء تفاهم را از بین می برد.

رشد سازمانی :

با حفظ روابط صمیمانه بین کارکنان و مدیریت، عملکرد را افزایش داده و منجر به دستیابی به اهداف شرکت می شود.

موانع

موانع خاصی وجود دارد که گاهی اوقات مانع از برقراری ارتباط می شود و این کار را برای فرستنده و گیرنده سخت می کند. این موانع در سه گروه طبقه بندی می شوند. اجازه دهید این موارد را به تفصیل در زیر مطرح کنیم.

موانع شامل کلمات
کلمات نقش اساسی در فرایند ارتباط دارند. هرگونه مزاحمت یا حواس پرتی در نحوه ارائه پیام ممکن است منجر به ارتباط نادرست شود. در ادامه انواع مختلف موانع ارتباطی مربوط به کلمات آورده شده است:

زبان

زبان وسیله ای ارتباطی است. اگر فرستنده بیش از حد از اصطلاحات فنی استفاده  کند، درک صحیح پیام برای گیرنده دشوار می شود.

ابهام  و موضوعات نامفهوم : حتی اگر پیام در زمینه ای غیرواقعی یا مبهم با مفاهیم زیادی ارائه شود، گیرنده نمی تواند به درستی با ایده ارتباط برقرار کند.

پیام نامنظم

هنگامی که کلمات به طور سیستماتیک برای تشکیل یک پیام قدرتمند سازماندهی نشده باشند، کارایی و معنای خود را از دست می دهد.

اضافه بار اطلاعات

هنگامی که فرد به مدت طولانی به صحبت ادامه می دهد، اثربخشی ارتباط کاهش می یابد. بنابراین، منجر به خستگی گیرنده می شود، که نمی تواند همه چیز را که منتقل می شود پیگیری کند.

 

 

موانع مربوط به پیشینه افراد

افراد به پیشینه های مختلفی تعلق دارند، یعنی فرهنگ، سطح تحصیلات، جنسیت و غیره. این ویژگی ها عمدتا بر کارآیی فرایند ارتباط تأثیر می گذارد. که شامل موانع زیر است:

تفاوت های نگرشی :

گاهی اوقات، افراد وقتی در مورد موضوعی خاص دیدگاه خود را مطرح می کنند، در درک یا تغییر نظر خود مقاوم هستند. نگرش آنها مانع رسیدن به هدف ارتباط می شود.

تفاوتهای جمعیتی :

تفاوت در سن، نسل، جنسیت، موقعیت، سنت و غیره، منجر به عدم درک بین مردم میشود و بنابراین، روند ارتباط را مختل می کند.

فقدان تجربه :

دیدگاه در افراد مختلف متفاوت است. بنابراین، برای گیرنده دشوار می شود که با تجربه یا دیدگاه فرستنده ارتباط برقرار کند، زیرا ممکن است خود او هرگز از آن عبور نکرده باشد.

پرش به نتیجه گیری :

برخی از افراد حوصله گوش دادن به دیگران را ندارند و اغلب بین ارتباطات به دنبال نتیجه هستند ، بنابراین انگیزه پیام را نادیده می گیرند.

 

موانع فیزیکی

این موانع را می توان به طور مستقیم تجربه کرد اما غلبه بر آنها چالش برانگیز است.

این موانع شامل :

فاصله فیزیکی :

وقتی افراد در مسافت های طولانی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، جنبه غیر کلامی ارتباط را از دست می دهند، زیرا حرکات و بیانات گیرنده قابل تفسیر نیست

نویز :

محیط یا سیستم ارتباطی گاهی شامل سر و صدای ناخواسته ای است که باعث قطع ارتباط می شود و آن را ناکارآمد می کند

موانع فیزیولوژیکی :

یکی از شایع ترین موانع ارتباط موثر ناتوانی جسمی در افراد است. برخی از این موارد عبارتند از: کم شنوایی، بینایی ضعیف، لکنت زبان و غیره

بنابراین، می توان گفت که هدف مهم ارتباطات، انتقال اطلاعات به گیرنده به گونه ای است که اهمیت خود را از دست ندهد. در عین حال، پیام باید در خالص ترین شکل دریافت شود.

 

سخن پایانی

ممنونیم که سایت های لیدی باس را دنبال میکنید،امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

لینک دانلود مقاله:

ویژگی ها و موانع ارتباط موثر

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *