عارضه یابی کسب و کار اینستاگرام شما نهایتا ۸ دقیقه زمان می‌برد. در هر مرحله ابتدا ویدیو را تماشا کنید و سپس به سوال مربوطه پاسخ دهید.