فرم تمرین جلسه اول دوره شخصیت لیدی باس

سلام خانم رییس، پاسخ تمرین های خود را در فرم زیر وارد کنید.

پس از تکمیل فرم حتما دکمه ثبت تمرین را بزنید.