آزمون پایان دوره آموزشی خانم پرجرات

بعد از به پایان رساندن آزمون در قرعه کشی این دوره شرکت میکنید.

با دریافت نمره قبولی شما  دوره خودشناسی بهتون هدیه داده میشود.

همچنین تخفیف ۶۸% برای شرکت در دوره جامع اعتماد به نفس ۳۶۰ درجه به شما داده میشود.