۳گانه اقتصاد سیاسی ایران 

سلام خانم رییس، اگه به فیلترشکن دسترسی ندارید

همین جا فقط ۳۰ دقیقه وقت بگذارید و ۳گانه مخصوص اعضای دوره شخصیت لیدی‌باس رو حتما گوش کنید تا از فرصت بی نظیر کارگاه +صد جا نمونید:

فایل یک: با اقتصاد سیاسی ایران چه کنیم

فایل دوم: اگه مدرس اعتمادبنفس نبودم

منتظر فایل سوم باشید