دوره اینستاگرام لیدی باس

دوره ۴ + ۲۱ روزه کاملا عملی
و ۱۰۰٪ نتیجه بخش

  • تولید محتوای و آماده سازی پیج برای تبلیغات
    (۱۱ روز)
  • اجرای انواع تبلیغات و جذب فالوور هدفمند
    (۷ روز)
  • سیستم سازی فروش و تبدیل فالوور به مشتری
    (۷روز)

 

توضیحات بیشتر :

پرداخت با شماره کارت:

مبلغ ۲.۹۵۰.۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان)

به شماره کارت:

۶۰۳۷-۶۹۷۵-۲۸۱۶-۹۳۴۲

بنام راضیه میرزایی – بانک صادرات

‌ارسال فیش به واتساپ:

۰۹۳۶۲۸۱۲۶۲۴