[title style=”bold-center” text=”در وبینار تبلیغات چه خبر است؟” tag_name=”h2″]

همین حالا ویدیوی زیر را مشاهده کنید:

 
کلاس جمعه ۹ شب شروع میشود و تا ساعت ۱۱ ادامه می‌یابد.